Risskov, Aarhus

Digitalt bogholderi

SEND NEMT BILAG
TIL BOGHOLDERIET

Slut med at opbevare kvitteringer og boner.
Send blot et foto med appen direkte til os.
Modtager du fakturaer på mail, kan de også sendes direkte ind i appen, så alt er samlet ét sted.

SPAR TID PÅ HÅNDTERING
AF BILAG

Ved at bogføre digitalt undgår du risikoen for manuelle tastefejl og bilaget kan helt automatisk finde de rette brugere til godkendelse,
inden det ender direkte inde i økonomisystemet

FIND NEMT ALLE DETALJER
FRA DIGITALE BILAG

Detaljer på digitale bilag er søgbare, f.eks.:
Hvad betalte jeg sidst?
Hvor og hvornår købte jeg?
Hvor meget købte jeg?


Info om den nye bogføringslov

For at følge den digitale udvikling, reducere risiko for fejl/uregelmæssigheder, forbedre IT-sikkerhed og komme tættere på ambitionen om et mere papirløst samfund har Folketinget indgået en bred aftale om en ny lov på området. Derfor har Regeringen nu fremlagt et udkast til en ny bogføringslov. Det centrale i loven er forslaget om, at bogføringen fremover skal være digital – det vil sige, at registreringerne skal ske direkte i et registreret bogføringssystem. Samtidig skal de tilhørende bilag opbevares i digital form.
Derfor kræves det også, at der løbende skal tages sikkerhedskopi heraf, og at denne opbevares på forsvarlig vis. Disse krav er en “overgangsløsning”, indtil loven forventes at stille yderligere krav.

Overgangsreglerne vedr. digital bilagsopbevaring forventes at gælde allerede fra den 1. juli 2022 for virksomheder, som i dag benytter digitale løsninger, og fra 1. januar 2023 for alle øvrige virksomheder.
Kravene vil gælde alle selskaber, erhvervsdrivende fonde m.v. uanset størrelse.
Desuden vil kravene også gælde for personligt drevne virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber mv. – hvis den årlige nettoomsætningen er højere end 300.000 kr.

 Det betyder, at man skal forvente, at alle bilag fremadrettet skal scannes – dog med undtagelse af detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag.

 Der er p.t. ingen frist for hvornår bilagsmaterialer skal være scannet, men loven stiller krav om ”snarest muligt” efter bogføringen. Man må forvente, at der tages hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang.

 I øvrigt forventes alle virksomheder – undtagen personligt drevne virksomhed med årlig nettoomsætning under 300.000 kr – at skulle lave en beskrivelse af sin bogføring, herunder

      ⌂ hvordan det sikres at alt bogføres,
      ⌂ hvem der bogfører,
      ⌂ hvor tit der bogføres,
      ⌂ hvor ofte der tages sikkerhedskopi,
      ⌂ hvordan materialet opbevares o.s.v.


⌂ 
Kravet om et digitalt bogføringssystem vil også fra 2024 medføre et medfølgende krav om, at bogføringsmateriale og bilag ikke må opbevares i virksomhedens egne lokaler, men skal placeres digitalt hos tredjemand. I 2023 må det gerne (udelukkende) opbevares i virksomheden selv.

 Man kan forvente, at reglerne om digitale bogføringssystemer, opbevaring hos tredjemand mv. træder i kraft i 2024 for selskaber, og i 2026 for personligt ejede virksomheder.

 Lovudkastet skal nu fremsættes og vedtages i Folketinget. Forventligt i løbet af april.
Det er oplyst ved fremlæggelsen, at loven skal træde i kraft 1. juli 2022. Kravet om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring/bilag har dog først virkning for transaktioner i regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller derefter – med mindre regnskabsmaterialet allerede forefindes/opbevares digitalt.
I disse tilfælde gælder altså ikrafttrædelsesdatoen d. 1. juli 2022 for de virksomheder, som allerede nu er i gang med digitaliseret bilagshåndtering.


Der er allerede nu åbent for ansøgning om tilskud til rådgivning i digital bogføring for små og mellemstore virksomheder:
https://smvdigital.dk/content/ydelser/digital-bogfoering-tilskudsvoucher-paa-25000-kr-til-privat-raadgivning/cdc00c07-f0d7-4de3-9f88-2b05daba64af/

Så nemt får du de nye fordele:

Ønsker du at komme i gang med digital bogføring eller blot høre mere om, hvordan du kan effektivisere dine administrative processer, kan du kontakte:

Susanne Gislum
Din digitale ekspert

Email: sg@revisor-huset.dk

Telefon: 86 18 61 65