Risskov, Aarhus
7025 7710

NYHEDER

Sammen skaber vi værdi

Nyheder fra REVISORHUSET

Her på siden kan du nemt og overskueligt tilegne dig værdifuld viden om økonomi og indsigt i nye regler og tiltag inden for regnskab, revision og skat.
Vi håber, at dette giver inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og virksomheden.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  De gældende regler for håndværker- og servicefradrag.
•  Nye fordelagtige regler for godtgørelse af elafgifter for liberale erhverv.
• Kravet om digital bogføring er udsat og gælder tidligst fra 1. juli 2024.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  En ud af 5 virksomheder angiver ikke momsen korrekt ej heller til tiden.
•  Efter balancedato har du nu 6 måneder til at indsende dit selskabs årsrapport.
• Ændrede satser for beregning af den skattemæssige værdi af fri bil.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Nye regler om revisor- og revisionspligt.
•  Nye krav om beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer?
• Gode råd i forbindelse med årsskiftet.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Vær opmærksom på brugen af pakkepost købt uden for EU.
•  Har du styr på ændringerne i den nye bogføringslov?

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Forlængelse af fristen for indsendelse af årsrapporten.
•  Den 30. september er sidste dato for slutafregning for alle ikke-slutafregnede kompensationsordninger.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Sidste udkald for håndværkerfradraget.
•  Årsrapporten skal indsendes i løbet af de næste måneder.
•  Pas på faldgruber ved digitalisering.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Du kan få skattemæssigt fradrag for udgifter til sponsorering af en lokal sportsklub.
•  Du kan opnå forøget skattemæssigt straksfradrag, når du køber småaktiver.
•  Udbetal skattefri rejsegodtgørelse.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Styrk din digitale sikkerhed.
•  Husk alle de mange deadlines d. 31. december.
•  Vær opmærksom på din pension.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Omlægning af iværksætterselskab.
•  Beregning af lønsumsafgiftsgrundlaget hvis I har modtaget COVID-19 kompensation.
• SMV PRO tilbyder tilskud på 50% til rådgivning.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  En ekstra skattefri gave til medarbejdere. 
•  COVID-19 støtte er skattefritaget.
•  Det er muligt at få højere løn under barsel.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Elregningen bliver billigere i 2021.
•  Hvad kan gøres når selskabet er økonomisk trængt?
•  Du kan spare mange penge ved at købe en grøn bil.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Håndværkerfradraget er hævet til kr. 25.000.
•  Efterkontrol af hjælpepakker.
•  Husk momsafregning for 2 perioder d. 1. marts 2021. 

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Skatteregler ifm. brug af uniformer.
•  Husk deadlines den 31. december.
•  Regnskabsmæssige indregning  i forbindelse med coronakrisen.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Regler om samtidighedsferie.
•  Udvalgte kompensationspakker og relaterede frister.  
•  Regler for opgørelse af tab på debitorer.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

•  Det er tid til at indsende selvangivelsen.
• Skattestyrelsen kan nægte fradrag for svig. 
• Vær opmærksom på udsatte frister for betaling af moms og lønsumsafgift.

Din Revisor Informerer

Læs i dette nummer om

• Bekæmpelse af hackerangreb
• CEO fraud, phishing og ransomware 
• Vigtigheden af at tage backup
• GRPR regler