Risskov, Aarhus

Opstart af virksomhed

Iværksætteri

Der er mange ting, du skal overveje, inden du starter en ny virksomhed, og det kan være næsten umuligt at overskue fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Vi hjælper med at finde den helt rigtige vej for dig.

OPSTART AF VIRKSOMHED

At blive selvstændig er en stor beslutning, og det er derfor vigtigt at vende alle aspekter, inden beslutningen tages. Som iværksætter skal du blandt andet tage stilling til, hvad familien, vennerne og måske en nuværende arbejdsgiver vil sige til det. Kan du forvente opbakning – eller måske endda misundelse og jantelov? Begge er reaktioner, du som kommende selvstændig bør være forberedt på.

OVERVEJELSER

Som iværksætter skal du samtidig finde svar på en hel række praktiske spørgsmål. Hvor meget vil jeg satse økonomisk? Skal min ægtefælle være med? Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge? Hvordan fremskaffer jeg kapital? Og hvad med løn, forsikring og pension?

Få svar på dine spørgsmål

Du er langt fra den første iværksætter, REVISORHUSET har hjulpet i gang som selvstændig, og vi har derfor god forståelse for, hvilke overvejelser du går med. Vi hjælper med at finde den helt rigtige løsning for dig og sørger for, at din opstart af egen virksomhed ikke fører til ubehagelige overraskelser. Samtidig udfører vi det praktiske papirarbejde og hjælper dig til at forstå den verden, du som kommende selvstændig træder ind i.

Hos REVISORHUSET kan vi hjælpe dig med følgende

Kompetent og personlig rådgivning omkring iværksætteri
Hjælp til at gennemskue de forskellige muligheder
Hjælp til forretningsplan, budgetter, skat og meget mere
Sikkerhed for at opstarten af din nye virksomhed ikke fører til ubehagelige overraskelser

Ring til Torben på direkte tlf. 86 186 151 for et uforpligtende møde, inden du beslutter dig for eller imod opstart af egen virksomhed. Det er ganske gratis.

Skriv til Torben

Overvejelser du bør gøre dig inden opstart af virksomhed

1. Hvad er din forretningsidé?

Gør dig nogle grundige overvejelser ift. hvilken forretning, du vil starte. Hvad vil du sælge, hvem vil du sælge det til, og hvad skal det koste?
Find ud af, hvordan du vil skille dig ud fra konkurrenterne og undersøg, om der er et behov i markedet for netop dét. Gør dig også overvejelser ift. hvordan du vil række ud til potentielle kunder. Vil du satse på markedsføring, opsøgende salg eller andet? Det er vigtigt, at du har hele din forretningsidé på plads, inden du går videre med opstarten af din virksomhed.

2. Hvad skal din virksomhed hedde?

Når du har forretningsidéen på plads, skal du finde ud af, hvad din virksomhed skal hedde. Navnet skal gerne lede tankerne hen på det, du sælger. Hvis du har planer om at oprette en hjemmeside til din virksomhed, er det også vigtigt, at du undersøger, om din virksomheds navn er tilgængeligt som domæne.

3. Skal du oprette en personligt ejet virksomhed eller et selskab?

Det er afgørende at nøje overveje valget af den rette selskabsform for din virksomhed, da der eksisterer forskellige krav knyttet til de forskellige muligheder. Her er en oversigt over de forskellige virksomhedsformer:

Enkeltmandsvirksomhed

Når du beslutter dig for at etablere en enkeltmandsvirksomhed, påtager du dig personligt ansvar for eventuel gæld. Dog er der ingen krav om indskydelse af kapital, ledelse eller indberetning af årsrapporter. I en enkeltmandsvirksomhed skal du betale skat af virksomhedens overskud.

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Hvis du forventer en årlig omsætning under 50.000 kroner og ønsker at forfølge selvstændig bibeskæftigelse, kan det være hensigtsmæssigt at oprette en personligt ejet mindre virksomhed. Kravene til startkapital, styring og rapportering er lempelige og svarer til dem, der gælder for en enkeltmandsvirksomhed. Ved denne virksomhedstype bestemmer du selv, om du vil have et CVR-nummer.

Interessentskab

Ønsker du at starte en virksomhed med flere ejere, uden krav om kapitalindskud, bør du overveje at etablere et interessentskab. Det er vigtigt at bemærke, at alle parter hæfter personligt og solidarisk for eventuel gæld. Dog, hvis samtlige ejere er fysiske personer, er der ingen krav om en formel ledelse eller indberetning af årsrapporter.

Anpartsselskab

For at oprette et anpartsselskab skal du indskyde 40.000 kroner i virksomheden. Til gengæld er du kun ansvarlig for selskabets formue. Som anpartsselskab er du forpligtet til at have en direktion, føre en ejerbog og indberette årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Aktieselskab

Hvis du ønsker at etablere et aktieselskab, skal du indskyde 400.000 kroner i virksomheden. Her hæfter du ikke personligt med din formue. Ud over kravene til ledelse, som gælder for anpartsselskaber, skal du også have en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Holdingselskab

Et holdingselskab kan oprettes enten som et anpartsselskab eller et aktieselskab, og dermed skal virksomheden opfylde kravene, der er knyttet til den valgte selskabsform.

4. Virksomhedens økonomi

Når du starter din nye virksomhed, er der flere vigtige økonomiske overvejelser, du bør tage højde for. Her er nogle skridt, du skal tage:

Finansiering

Du skal beslutte, hvordan du vil finansiere opstarten af din virksomhed. Vil du investere dine egne midler, optage lån eller tiltrække investorer?

Opstartsudgifter

Det er vigtigt at beregne, hvor meget det vil koste at etablere din virksomhed. Dette omfatter omkostninger som husleje, udstyr og andre nødvendige udgifter.

Løn og pension

Du skal tage stilling til din egen løn og eventuelle pensionsordninger. Hvordan vil du kompensere dig selv som virksomhedsejer?

Selvbetjening eller professionel hjælp

Du bør afgøre, om du selv vil tage dig af de økonomiske aspekter af din virksomhed eller om det er klogere at få en professionel til at håndtere regnskabet og økonomistyringen.

5. Hvilke forsikringer skal du tegne?

Når du starter en virksomhed, er det vigtigt at overveje forsikringsbehovet grundigt. Der er nogle nødvendige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), som skal tegnes, hvis du har ansatte. Dette sikrer beskyttelse for medarbejdere i tilfælde af arbejdsrelaterede skader og sygdomme.

Derudover kan ansvarsforsikring være påkrævet, især hvis du har en virksomhedsbil. Denne forsikring beskytter dig mod erstatningsansvar, hvis din virksomhed er involveret i skader på tredjepart eller deres ejendom.

Udover de lovpligtige forsikringer bør du også overveje andre forsikringer som ejendomsforsikring, erhvervsansvarsforsikring og erhvervsejendomsforsikring, afhængigt af din virksomhedstype og størrelse. Det er vigtigt at rådføre dig med en forsikringsagent for at finde frem til de rigtige forsikringer til dine behov.